top of page

Hvorfor tester vi, om dine muskler fungerer:

 

Neuromuscular funktions testing, NMFT.

53. Reflex Arc.jpg

Input fra mekanoreceptorerne, fra leddene kan forårsage en postsynaptisk potentialle forringelse på alpha motor nervecellen. Og dermed svække en muskel, 

                                                                     Warwick & Williams: Gray´s Anatomy, 35th British Edition. pp. 799-802 

Det betyder at hvis man bliver udsat for et fald, slag eller vrid, kan dette fejlindstille et led på skelettet. Fejlindstillingen i leddet kan aktivere sensorer (mekanoreceptorer), der eksisterer omkring leddet og dermed svække en muskel. 

En svækket muskel vil forringe funktionen af den del af kroppen som er involveret, og dermed overbelaste de øvrige eksisterende muskler og sener - en årsag til ubehag og smerter.

Når den svækkede muskel er identificeret, vil det fortælle os, hvad der forårsager dine smerter (diagnose) og dermed også lette behandlingen af problemet.

 

 

Funktionel biomechanics (NMFT) developed by Morten Wolff Nielsen.

bottom of page